Om mig
Lidt om mig selv:
Mit navn er Erling Simonsen
Jeg er født i 1941 - i en lille by, der hedder Tørring (ved Vejle.)
- gik i byens private Realskole - og fik min Realeksamen i 1957.
- kom senere i lære som handelslærling hos købmand Erik Hansen, Tørring.
- senere - efter soldatertiden hos Prinsens Livregiment i Viborg
- har jeg haft jobs på 4 forskellige arbejdspladser i løbet af 40 år.
- har blandt andet været ansat i en tømmerhandel og en papirhandel.
- de sidste 32 år har jeg været ansat indenfor sygehusadministration,
hovedsagelig løn- og personale, hvor jeg i mange år var leder
af Løn- og Personaleafdelingen på Thisted Sygehus,
samt koordinator på Herning Centralsygehus.
- gik på efterløn i juni 2001
- er folkepensionist fra juni 2006.
- bor nu i Herning (siden 2017) - Midtjyllands Hovedstad.
- har licens som radioamatør - siden 1975 - med kaldesignalet OZ1EEE.
- roder meget med computere, hjemmesider, samt alt muligt inden for elektronik.
- har været underviser i edb (billedbehandling) inden for Ældresagen.
Min hobby er amatørradio, elektronik, computere, fotos samt rejser.
Siderne bliver opdateret i den udstrækning jeg har tid til det, og kan overse det.
Med venlig hilsen, Erling Simonsen - 6.12.2020